Koninklijke Mammoet?

17 mei 2006

Bijdrage van: Aad

Op deze onderhoudende website schreef ik kortgeleden een artikel met commentaar op het 40-jarige Mammoet jubileum. Dat Mammoet officieel pas 35 jaar bestaat, is de insiders en oud-Mammoeterianen wel bekend. Als voormalig PR-manager met een lange staat van dienst ken ik het het bedrijf met het supersterke logo natuurlijk als geen ander. Een weerslag hiervan vindt u onder de kop "Mammoetologie", welke verhalen op feiten en persoonlijke ervaringen zijn gebaseerd. Zo schreef ik in het voormeld commentaar, dat Stoof Breda, als onderdeel van Mammoet Transport al in 1927 is opgericht en dus volgend jaar 80 jaar bestaat. Dit blijkt echter niet helemaal juist te zijn.

Ik ben in het bezit van een oude folder van Stoof, uitgegeven in de beginjaren zestig van de vorige eeuw. Het is een tweetalige brochure in het Nederlands en het Frans. In de inleiding wordt geen oprichtingsdatum vermeld, maar het is bekend uit andere bronnen dat Stoof met zwaar-transport is begonnen in 1927. Een goede kennis met een omvangrijk zwaar-transport archief heeft echter dezelfde brochure, maar dan als Nederlandse uitgave. Met meer informatie over de ontstaansgeschiedenis en hierin staat in dat Stoof al in 1907 een bodedienst met paard en wagen is begonnen! Letterlijk staat er: "De oprichting van een eenvoudige bodedienst in het jaar 1907, onder de naam van JAC. STOOF was het begin tot het ontstaan van een transportbedrijf, dat in 1927 door de Gebr. Stoof werd overgenomen". En dit houdt in dat de huidige eigenaar van de naam Mammoet, de Van Seumeren Groep dus, volgend jaar een 100-jarig Mammoet jublileum zou kunnen vieren.

En zoals u weet kan een 100-jarig bedrijf aanspraak maken op het predikaat "Koninklijk". Met de opzienbarende berging van de Koersk in 2001 en de uitreiking van de Koning Willem I prijs voor de beste onderneming van het jaar door prins Willem Alexander moet dit toch een fluitje van een cent zijn.

De naam "Koninklijke Mammoet" behoort hiermee zeker tot de mogelijkheden en met het recentelijk door Van Seumeren overgenomen bergingsbedrijf BTS, een verre nazaat van het Amsterdamse Hijs- en Transport Maatschappij v/h Reederij Goedkoop, oorspronkelijk opgericht in 1807, kunnen we zelfs de sprong naar een 200-jarig bestaan maken. Daarmee wordt Koninklijke Mammoet dan een van de oudste transportbedrijven met een uitstekende en lange staat van dienst!

0 reactieshttp://www.proteusproducties.nl/article.php?story=2006051712210617