Diensten  
Home
Lezingen en presentaties
Namebranding
Teksten
Filmproducties
Public relations
Media exposure
Advertenties
Websites

 Bedrijfsinformatie  
Algemeen
Contact
Privacyverklaring
Routebeschrijving
Nieuws

 Collecties  
Modelbouw
Barbies
Camera's
Route 66
Mammoetologie

 Faciliteiten  
Linken
Statistieken


 Soms gaat het verkeerd   
In het zware transport is vakmanschap meesterschap en gaat veiligheid boven alles. Ik had als PR manager altijd een rotsvast vertrouwen in de kennis en ervaring van mijn collega's en met een goede voorbereiding gaat het altijd goed. Maar als het verkeerd gaat, dan is het meestal goed raak en dit is bijna altijd terug te voeren op het menselijk falen. Zelden of nooit spelen de techniek of andere externe omstandigheden een rol. Bij ongevallen in het dagelijks verkeer is de mens immers ook de zwakste schakel.

Deze beelden circuleren al een tijdje op het internet en laten zien hoe het soms in een enkel geval fout gaat. De juiste toedracht is mij natuurlijk niet bekend, maar in het verleden had ik iets dergelijks al eens eerder meegemaakt. Het hydraulische systeem van een SPMT transport systeem moet in beladen toestand altijd in een driepuntsschakeling worden toegepast. Een zwaar transport dat op vier punten wordt ondersteund is wonderlijk genoeg veel minder stabiel. Een oud-collega maakte mij dit eens duidelijk en het transport te vergelijken met een tafel of een stoel. Een tafel op drie poten is altijd stabiel, maar met vier poten is het contact met de bodem niet altijd optimaal gewaarborgd. Met als gevolg een wankele opstelling.

Een simpel, maar effectief voorbeeld en bij een zwaar transport kan een verkeerde koppeling nare gevolgen hebben. Omdat het een zogenaamde load-out betreft, waarbij de lading op een ponton wordt gereden, zou het ballast schema ook een rol kunnen hebben gespeeld. Vooral op een relatief klein ponton moet het waterniveau in de ballasttanks nauwkeurig worden aangepast om de ro-ro klep tussen wal en schip goed recht te houden. De meest plausibele reden dat het hier fout is gegaan is wel de volgende. Tijdens het oprijden moet de bak goed verankerd zijn aan de loswal omdat het zware gewicht de ponton met enorme kracht wegdrukt. De zijdelings weggeschoven klep duiden op de laatste mogelijkheid.
 Gerelateerd  
  • Meer door.. Aad
  • Meer van.. Mammoetologie

  •  Artikel opties  
  • Email artikel
  • Afdrukversie artikel